Om Psykia ASOM OSS

Psykia AS

Psykiatritjenesten AS ble etablert i 2006, selskapet skiftet navn til Psykia AS i 2010.

Selskapet har frem til 2010 vært en av hovedaksjonærene i Ressursklinikken AS som Thor Kvakkestad var med på å stifte i 2005.

Psykia AS har gjennom mange års erfaring fått svært god kjennskap til det psykiatriske behandlingstilbudet i Norge - og har etablert et tilbud som utfyller mange av manglene i det offentlige helsevesenet.

Psykia AS har gjennom mange år vært en sentral leverandør til Helfo for behandling av fristbruddpasienter. I perioden 2006-2012 gjennom ledelse og aktivt eierskapet i Ressursklinikken. Og fra 2012-2016 med direkte rammeavtale i 8 fylker.

Psykia AS ledes av klinikkoverlege / psykiater Thor Kvakkestad

Thor Kvakkestad har arbeidet innenfor psykiatrien siden 1993, han har flere års erfaring fra arbeid ved akuttpsykiatrisk avdeling, Ahus. Han har vært overlege ved Observasjonsenheten ved Regional sikkerhetsavdeling. Han har arbeidet flere år ved Lillestrøm DPS, både ved allmennpsykiatriskpoliklinikk og som leder av Rehabiliteringsteamet / Seksjon for Tidlig Intervensjon og Rehabilitering(TIRe) som han ledet oppbygningen av. Han har og i deltidsstilling hatt det medisinske ansvaret for Furukollen psykiatriske senter i perioden 2001-2014.

2005-2010 har han vært klinikkoverlege og ledet Ressursklinikken AS. Og fra 2010 leder av Psykia AS. Han har særskilt interesse for behandling og utredning av bipolare spektrum lidelser og ADHD.