© 2023 Psykia drift AS

DepresjonPRISER

Behandlingstime / utredningstime, pris pr time (fra 01.08.2023)

En behandlingstime varer inntil 45-50 min. pluss etterarbeid som består bla. av journalskrivning og henvisning til eksterne undersøkelser.

Etter den første gangen (dobbeltime) skrives det en journal på 2-4 A4-sider som oversendes pasienten, etter oppfølgingstimene skrives det notat i journal. Dette etterarbeidet er inkludert i timeprisen.

Alle henvisninger / rekvisisjoner til undersøkelser som må skrives i forbindelse med behandlingstime samt tolkning av svar er og inkludert i oppført timepris.

Vi tar i mot betaling kontant,vanlige bankkort / kredittkort, ApplePay og Vipps.

Overlege - spesialist i psykiatri kr 3 800,-
Førstegangskonsultasjon inkl. skriving av journal, henvisning til eksterne undersøkelser, skanning av dokumenter, tolking av prøvesvar beregnes 165 min, hvorav ca 105 min til samtale kr 9 900,-
Utredning ADHD/ADD inkl. oppstart legemidler, dette inkluderer opptak anamnese, kartlegging med strukturerte intervjuer med både pasient og pårørende (Mini), ASRS, DIVA-5, WFIRS, rekvirering / tolkning av blodprøver, CYP-screening  og EKG, vurdering av serumprøve-svar). Fordeles vanligvis over 2-3 møter Vanligvis kr 17 500,- (med forbehold om at det ikke er andre tilstander som må behandles først, f.eks. alvorlig depresjon eller bipolar lidelse)
Psykomotorisk fysioterapeut har driftstilskudd gjennom HELFO, pasienten betaler egenandel iht HELFO sine takster opp til den årlige frikortgrensen på kr 3 040,- Egenandel fra kr 317 - kr 401 avhengig av tidsbruk (maks kr 3 040 pr kalenderår)

Vi behandler kun voksne (over 18 år). Konsultasjoner avtales fra gang til gang. Timer som ikke avbestilles senest tre virkedager før, eller hvis man ikke møter til avtalt time faktureres ordinær pris for avtalt konsultasjon. Avbestillinger tas imot på sms 41446666 eller e-post, post@psykia.no

Fullstendig prisliste med behandlingsavtale kan lastes ned her.