BEHANDLING AV STEMNINGSLIDELSER

Å gi riktig behandling av stemningslidelser avhenger av mange faktorer:

Riktig medikasjon
For behandling av stemningslidelser og ADHD er det vanligvis ALLTID nødvendig med medikasjon.

Hjerneorganiske undersøkelser, biolgiske funn
Terapi skal vi slike lidelser alltid kun være et supplement, lidelsene vil ofte kunne sees på objektive undersøkelser som EEG hvor man ser lette avvik. Dette er biologiske skader som terapeutiske samtaler ikke heler - å behandle med kun terapi blir som å gi samtalebehandling mot et hjerteinfarkt eller diabetes - det må betraktes som en stor kunstfeil.

Eksempler på EEG funn kan du se her - vi bruker vanligvis kun EEG laboratoriet ved Rikshospitalet for våre utredninger. Dette fordi mange nevrologer ikke er opptatt av beskjedene EEG forandringer, såkalte theta-bølger som er det funnet vi vanligvis ser. Nevrologene som vurderer EEG er vanligvis mer opptatt ev nevrologiske lidelser som for eksempel epilepsi som gir mer alvorlige avvik på EEG. Mange nevrologer vil således beskrive funn med "theta-bølger" som normale eller begrunne det med at det er forårsaket av forstyrreser fra medikasjon som pasienten bruker. Vi har imidlertid ofte sette at dette er feil. Pasientens EEG funn blir borte eller redusert ved riktig medikasjon - samtidig som de psykiske plagene forsvinner.

Behandlingen skal være bivirkningsfri
Medikasjon skal ikke gi bivirkninger - den skal av mange brukes livet ut

Vektøkning skal unngås
Å bli satt på medisiner som for eksempel Lithium, Orfiril og Zyprexa som gir vektøkning, hos noen opp til 40 kg for Zyprexa, er noe som skal unngås. Hvis man allikevel trenger å bruke slike medisner - må evt vektøkning følges nøye og tiltak settes inn tidlig - med for eksempel andre stemningsstabiliserende medikamenter som gir vektreduksjon som bivirkning.

Ulike virkninger og bivirkninger - dette kan utnyttes
Medisinene har ulike virkningsprofiler - og svært ulike bivirkningsprofiler, i kombinasjonsbehandling må dette utnyttes i forhold til pasientens symptomer.

Kombinasjonsbehandling med flere legemidler
Ofte vil man ende opp med 2 eller flere preparater i kombinasjon - en løsning som f.eks. er å foretrekke fremfor å bruke høy dose av et preparat som gir bivirkninger.

Biologiske avvik krever ofte annen dosering
Har man funnet avvik på hjerneundersøkelser må dette tas med i vurdering av medikasjon, det skal da ofte doseres på annen måte.

Kartlegging av nedbrytningen av legemidler, nivå i blodet
Har man atypiske reaksjoner på medikasjon - kan man ha nytte av både måling av nivået av medisin i blodet og teste for mutasjoner i de systemer i leveren som bryter ned legemidlene. Mange har slike mutasjoner som vanligvis ikke har noen betydning når man ikke bruker medisiner.

Kognitiv terapi
Det er og nyttig med terapi for å endre tankemønstre og på denne måten kunne forebygge nye episoder med angst og depresjon, kognitiv terapi. Dette krever imidlertid tettere og ukentlig oppfølging i noen måneder - og vil ved en privat klinikk for mange og være et kostnadsspørsmål. Flere av våre pasienter tar i mot farmakologisk oppfølging ved vår klinikk og har psykologisk behandling i det offentlige helsevesen.

Å redegjøre for alle mulige behandlingsmetoder og behandlingskombinasjoner på nettsidene vil bli meget omfattende. Dette fordi man skreddersyr individuelle behandlingstilbud for hver enkelt pasient ut fra det symptombilde som presenteres.

Som eksempel på hvordan vi arbeider kan det illustreres i dette eksempelet for behandlingsalgoritme for bipolar depresjon.

Eksempler på typiske EEG funn ved bipolar lidelse kan du se her.

aaaaaaaaaaaaiii