© Copyright 2020 Psykia AS

Kontakt Psykia ASKONTAKT PSYKIA AS

For bestilling av time og nærmere opplysninger kan du nå oss på epost: post@psykia.no.

Det frarådes å sende helse- og personopplysninger på e-post. Dersom din henvendelse innholder spørsmål hvor det fremkommer sensitive helseopplysninger vil ikke dette bli besvart.

Epost / SMS kan kun benyttes i pasientbehandling i følgende tilfeller:

For sikker kommunikasjon bes det om at Digipost benyttes, https://www.digipost.no/

Dersom det skal være kontakt mellom pasient og helsepersonell på e-post eller SMS forutsetter dette et samtykke fra pasienten, men et samtykke er ikke tilstrekkelig når det gjelder sensitive personopplysninger. Det stilles særskilte krav til informasjonssikkerhet når det gjelder behandling av sensitive personopplysninger (slik som helseopplysninger). Det er et krav at elektronisk kommunikasjon av sensitive personopplysninger skal krypteres. Reglene om informasjonssikkerhet er generelt ikke noe man kan samtykke seg bort fra.

Vårt sentralbord er betjent hverdager fra kl 08-16.

Telefon 41 44 66 66

Veibeskrivelse