PRISER

Overlege - spesialist i psykiatri

Førstegangskonsultasjon inkl. skriving av journal, henvisning til eksterne undersøkelser, skanning av dokumenter, tolking av prøvesvar beregnes 150 min, hvorav 90-120 min samtale

Psykologspesialist:


Psykomotorisk fysioterapeut har driftstilskudd gjennom
HELFO, pasienten betaler egenandel iht HELFO sine takster opp til den årlige frikortgrensen på kr 2 670 (egenandelstak
2)

En behandlingstime varer inntil 45-50 min. pluss etterarbeid som består bla. av journalskrivning og henvisning til eksterne undersøkelser.

Etter den første gangen (dobbeltime) skrives det en journal på 2-4 A4-side som oversendes pasienten, etter oppfølgingstimene skrives det notat i journal. Dette etterarbeidet er inkludert i timeprisen.

Alle henvisninger / rekvisisjoner til undersøkelser som må skrives i forbindelse med behandlingstime samt tolkning av svar er og inkludert i oppført timepris.

Vi tar i mot betaling kontant og med vanlige bankkort / kredittkort

Konsultasjoner avtales fra gang til gang. Timer som ikke avbestilles senest to virkedager før, eller hvis man ikke møter til avtalt time faktureres 75% av ordinær timepris for avtalt time. Avbestillinger tas imot på telefon 41446666 eller e-post, post@psykia.no, SMS til 41446666 blir ikke lest.

 

Behandlingstime / utredningstime, pris pr time (fra 01.01.2016)

kr 2490,-

kr 6250,-kr 1250,-


Egenandel fra kr 214 - kr 276 avhengig av tidsbruk (maks kr 2 670 pr kalenderår)

aaaaaaaaaaaaiii