DepresjonPRISER

Behandlingstime / utredningstime, pris pr time (fra 01.08.2018)

En behandlingstime varer inntil 45-50 min. pluss etterarbeid som består bla. av journalskrivning og henvisning til eksterne undersøkelser.

Etter den første gangen (dobbeltime) skrives det en journal på 2-4 A4-sider som oversendes pasienten, etter oppfølgingstimene skrives det notat i journal. Dette etterarbeidet er inkludert i timeprisen.

Alle henvisninger / rekvisisjoner til undersøkelser som må skrives i forbindelse med behandlingstime samt tolkning av svar er og inkludert i oppført timepris.

Vi tar i mot betaling kontant og med vanlige bankkort / kredittkort (VISA / MasterCard)

Overlege - spesialist i psykiatri kr 2890,-
Førstegangskonsultasjon inkl. skriving av journal, henvisning til eksterne undersøkelser, skanning av dokumenter, tolking av prøvesvar beregnes 150 min, hvorav 90-120 min samtale kr 7250,-
Psykologspesialist: kr 1350,-
Psykomotorisk fysioterapeut har driftstilskudd gjennom HELFO, pasienten betaler egenandel iht HELFO sine takster opp til den årlige frikortgrensen på kr 1 990 (egenandelstak 2)  Egenandel fra kr 235 - kr 303 avhengig av tidsbruk (maks kr 2 025 pr kalenderår)

Konsultasjoner avtales fra gang til gang. Timer som ikke avbestilles senest to virkedager før, eller hvis man ikke møter til avtalt time faktureres ordinær pris for avtalt konsultasjon. Avbestillinger tas imot på telefon 41446666 eller e-post, post@psykia.no, SMS til 41446666 blir ikke lest.

Fullstendig prisliste med behandlingsavtale kan lastes ned her.