PSYKIA AS

Psykiatritjenesten AS ble etablert i 2006, selskapet skiftet navn til Psykia AS i 2010

Selskapet har frem til 2010 vært en av hovedaksjonærene i Ressursklinikken AS somThor Kvakkestad var med på å stifte i 2005.

Psykia AS har gjennom mange års erfaring fått svært god kjennskap til det psykiatriske behandlingstilbudet i Norge - og har etablert et tilbud som utfyller mange av manglene i det offentlige helsevesenet.

Psykia AS ledes av klinikkoverlege / psykiater Thor Kvakkestad

Thor Kvakkestad har arbeidet innenfor psykiatrien siden 1993, han har flere års erfaring fra arbeid ved akuttpsykiatrisk avdeling, Ahus. Han har vært overlege ved Observasjonsenheten ved Regional sikkerhetsavdeling. Han har arbeidet flere år ved Lillestrøm DPS, både ved allmennpsykiatriskpoliklinikk og som leder av Rehabiliteringsteamet / Seksjon for Tidlig Intervensjon og Rehabilitering(TIRe) som han ledet oppbygningen av. Fra 2005-2010 har han vært klinikkoverlege og ledet Ressursklinikken AS. Han har særskilt interesse for behandling og utredning av bipolare spektrum-lidelser og psykoselidelser. Kvakkestad har gjennomført et forskningsprosjekt hvor man så nærmerepå psykiske symptomer etter bilulykker.

Klinikkoverlege
Kvakkestad

aaaaaaaaaaaaiii